Deutsch English Serbian Bosnian Croatian Macedonian Albanian

 
 
Çmimet për përkthim

 

 TARIFA - e Përkthyesve
CMIMET- për PUBLIKUN
 Janar 2007
Grupi i gjuhëve

A

B

C

D

E

F

 Teksti
i thjeshtë
1/1 Faqe = 25 Rrjeshta
1/2 Faqe = 12,5 rjeshta
Tekst
Vështir
Mesatar
Teksti  vështir
 Tekst
Shumë vështir   
Tekst propaga-
-dues
shumë
vështir
Taksat për
 verifikimin
e dokumentave
Dëftesat / Vërtetimet etj.

për Rrjesht  

 për Faqe   
€ pro Zeile
€ pro Zeile
€ pro Zeile
€ pro Zeile

1

Shqipe, Boshnjake, Anglishte (Amerikane), Kroatishte, Polnishte, Serbishte

1,10

1/1 Faqe
27,50
1,30
1,50
1,70
1,90
8,00
½  Faqe
16,50

2

Bullgarishte, Frangjishte, Greqishte, Hollandishte, Italishte, Maqedonishte, Rumune (Moldavishte), Rusishte, Slovakishte, Slovenishte, Spanjolle, Turqishte, Ukrainishte, Rusishte e bardhë 

1,30

1/1 Faqe
32,50
1,50
1,70
1,90
2,10
9,00
½  Faqe
19,50

3

Vjetër-Greqishte, Danishte, Estonishte, Flamishte,Gjeorgjishte, Kalabrishte, Katalanishte, Kasastanishte, Ladinishte, Latinishte, Letishte, Litaunishte, Norvegjishte,  Portugezishte (Brazilianishte),
Suedishte,  Hungarishte 
1,50
1/1Faqe
37,50
1,70
1,90
2,10
2,30
10,00
½  Faqe
22,50

4

Afghanistane (Dari / Paschtu), Afrikaane, Arabishte, Armenishte, Azeri (Azerbaidshane), Kineze, Hebreje, Koreane, Persishte ( Dari / Farsi / Pashtu), Uzbekistane
1,70
1/1 Faqe
42,50
1,90
2,10
2,30
2,50
11,00
½ Faqe
25,50

5

Amharishte ( Etiopishte), Arameishte, Bengalishte, Indonesishte, Islandeze, Japanishte, Javanishte, Pandshabi (Indiane), Somalishte, Suahelishte, Tagaloge (Filipine), Tamilishte, Tatarishte, Thai (Siamesishte), Tibetishte, Vietnamezishte 
1,90
1/1  Faqe
47,50
2,10
2,30
2,50
2,70
12,00
1/2 Faqe
28,50

6

Gjuhët tjera sipas këkesës dhe nevojës së juaj
Grupei 6 në përpunim e sipër
2,10
1/1 Faqe
52,50
2,30
2,50
2,70
2,90
13,00
1/2 Faqe
31,50

 

 

 

Të gjitha çmimet janë në  Euro dhe kuptohët pa 19%  të MwSt. si dhe hargjimet tjera sipas. Kontratës në fuqi sh. ( AGB-së).
Ne mundemi që çmimet dhe gjuhët në këto Gruppe shenuara në këtë Fletë të i ndryshojmë në çdo moment ashtu sipas nevojës tonë.
Shtypja, Kopjimi, shpërndarja e kësaj Flete ndalohet rrepsisht dhe me çdo kusht!
Formulari: 1üA 

GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72
GLOBUS Internationales
Dolmetscher-, und Übersetzungsbüro
Site Meter
Kurt-Schumacher- Platz- Nr.10
44787 Bochum
Tel: 0049 (D) 0234 / 890 877 70
Fax:0049 (D) 0234 / 890 877 72